Radna tijela gradonačelnika

Dječje vijeće

Na 22. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 10. listopada 2016., donesena je Odluka o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Odluka je donesena s ciljem boljeg provođenja inicijative Grad Jastrebarsko – prijatelj djece te ostvarivanja prava i potreba djece direktnim odlučivanjem, u suradnji s odraslima, o pitanjima koja se odnose na njihovu dobrobit.

Naime, osnivanjem Dječjeg gradskog vijeća Grada Jastrebarskog potiče se aktivno sudjelovanje djece u donošenju odluka vezanih za javni život Grada Jastrebarskog, ostvarivanje prava i potreba djece te uspostavljanje boljeg odnosa, međusobnog uvažavanja i komunikacije između djece i Grada. Dječje gradsko vijeće kao predstavničko tijelo djece osnovnoškolskog uzrasta s područja Grada Jastrebarskog imati će 17 članova, starosti od 10 do 14 godina, a pravo kandidiranja i glasovanja imaju učenici 4., 5., 6., i 7. razreda osnovne škole. Zainteresirana djeca mogu se uključiti u rad Dječjeg foruma Jastrebarsko gdje će se nizom radionica educirati i pripremati za aktivno sudjelovanje i kandidaturu u Dječje vijeće. Izabrani vijećnici dužni su nakon konstituirajuće sjednice izabrati i Dječjeg gradonačelnika ili gradonačelnicu koji će zastupati i predstavljati Vijeće. Dječje gradsko vijeće osniva se na inicijativu koordinacijskog odbora Gradova prijatelja djece, koji je ujedno i zaslužan za dobivanje statusa Grada prijatelja djece, a isto će voditi članice Društva Naša djeca Jastrebarsko.

2. saziv:

Gospodarsko vijeće

Savjet za zaštitu potrošača

Brzi kontakt za sva pitanja

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr