Gradski savjet mladih

A. Trg J. J. Strossmayera 13, 10450 Jastrebarsko
T. 01 6281 110 

F. 01 6281 112 
E. savjet.mladih@jastrebarsko.hr
I. www.jastrebarsko.hr

Savjet mladih Grada Jastrebarskog savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća, a osnovano je s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Jastrebarskog. Uloga Savjeta mladih je aktivirati mlade da sudjeluju u akcijama, da daju prijedloge za poboljšanje uvjeta života mladih te isto tako i afirmacija mladih da se aktivno te izravno uključe u proces donošenja odluka o potrebama, strategijama i planovima za mlade.

Članove petog saziva Savjeta mladih Grada Jastrebarskog tajnim je glasovanjem izabralo Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na sjednici Gradskog vijeća održanoj 9. prosinca 2021. godine.
Dana 4. siječnja 2022. u Centru za kulturu Jastrebrsko održana je 1. sjednica na kojoj je konstituiran novi Savjet mladih Grada Jastrebarskog, a članovi istog ovom su prilikom izabrali predsjednika Alena Zelenovića, kao i zamjenika predsjednika, Vedrana Jambrovića.

Savjeta mladih Grada Jastrebarskog čine: 

Alen Zelenović, predsjednik
Dominik Čunko, zamjenik

Vedran Jambrović, zamjenik predsjednika
Dorotea Falica, zamjenik

Petar Đopar, član
Dora Vlašič, zamjenik

Paula Spretnjak, član
Ana Jurčić, zamjenik

Martina Mahovlić, član
Denis Kolgjeraj, zamjenik

Maja Sadiković, član
Elizabeta Nemec, zamjenik

Lucija Severinac, član
Dominik Sečen, zamjenik

Brzi kontakt za sva pitanja

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr