Ostalo

Dan Grada Jastrebarskog

Grad Jastrebarsko, od davnine s jastrebom u grbu, nazvan je po jastrebarima, srednjovjekovnim uzgajivačima lovnih ptica, jastrebova i sokolova. Jastrebarsko se po prvi puta spominje 1249. kao "zemlja Jastrebarska" i "forenses de Jastraburcza" u ispravi bana Stjepana, kao središte trgovine i suda, na međi zemalja koje pripadaju podgorskoj županiji i tvrđavi u Podgorju (danas Draga Svetojanska). Skraćeni naziv "Jaska" potječe iz običaja skraćivanja imena i može se naći kao kratica imena "Jastrebarska" u drevnim latinskim ispravama. Na molbu jastrebarskih žitelja, kralj Bela IV. dodijelio je 12. siječnja 1257. Jastrebarskom povlastice "slobodnog kraljevskog trgovišta", a tu su povelju kasnije potvrđivali i drugi vladari. Ta je povelja bila gotovo 600 godina osnovni pravni dokument, iz kojeg su izvirale sve povlastice našeg grada i ona je stoljećima pomagala građanima Jastrebarskog da u brojnim sporovima s feudalcima očuvaju svoje sloboštine. 

Jastrebarsko slavi svoj dan u spomen na 13. studeni 1991. godine - dan kada je jugoslavenska vojska zauvijek napustila grad.
Dan Europe

Brzi kontakt za sva pitanja

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr