Analize javnih bunara i izvorišta

03.04.2024.

Temeljem Programa javno zdravstvenih mjera zaštite zdravlja ljudi od štetnih čimbenika okoliša u Zagrebačkoj županiji, djelatnici Službe za zdravstvenu ekologiju ZZJZ Zagrebačke županije izvršili su uzorkovanja i analize vode na parametre skupine A prema važećem Pravilniku na izvorištima i javnim bunarima. 

Uzimani su uzorci vode na izvorištima i javnim bunarima koji se nalaze na području Zagrebačke županije, a koje građani često koriste u svrhu pripreme jela, za piće i osobnu higijenu.

Ovo je prvo od tri planirana uzorkovanja u ovoj kalendarskoj godini. Uzorkovanja u različitim periodima tijekom kalendarske godine omogućit će nam detaljniji uvid u dinamiku kretanja kvalitete vode na svakoj pojedinoj lokaciji, te korelaciju između prevladavajućih okolišnih faktora u pojedinom godišnjem dobu i njihov mogući utjecaj na kvalitetu vode za ljudsku potrošnju na navedenim lokacijama.

Izvorišta i bunari su obilježeni na karti. Crvenom bojom označeni su nesukladni uzorci (NESUKLADAN), a zelenom bojom sukladni (SUKLADAN) prema važećoj zakonskoj regulativi. Priložene su i slike bunara odnosno izvorišta, naznačen je datum uzorkovanja kao i kratke upute za građane u slučaju da koriste vodu sa izvorišta iako je uzorak proglašen nesukladnim.

© 2024. Grad Jastrebarsko

Brzi kontakt za sva pitanja

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr