Održano javno izlaganje za X. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog

18.09.2023.

U sklopu Javne rasprave, u ponedjeljak, 18. rujna održano je javno izlaganje za X. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog i Strateške studije utjecaja na okoliš za X. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog od strane izrađivača Plana – Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije i izrađivača Strateške studije – tvrtke Dvokut-ecro d.o.o.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe mogu se još uvijek dostaviti u pisanom obliku na adresu: Grad Jastrebarsko, Trg Josipa Jurja Strossmayera 13, 10 450 Jastrebarsko, upisom u knjigu primjedbi na adresu Dr. Franje Tuđmana 47, prvi kat, Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, te dostavom primjedbi, mišljenja i prijedloga putem E-mail adresa: marijan.mestric@jastrebarsko.hr ili pisarnica@jastrebarsko.hr, zaključno s posljednjim danom javne rasprave, 26. rujna.

 

 

© 2023. Grad Jastrebarsko

Brzi kontakt za sva pitanja

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr