Od Ministarstva tražimo da ispoštuje odluku Gradskog vijeća koja zabranjuje gospodarenje opasnim otpadom u Jastrebarskom!

25.05.2021.

U Centru za kulturu Jastrebarsko gradonačelnik grada Jastrebarskog, Zvonimir Novosel, sinoć je održao sastanak sa novoizabranim članovima vijeća mjesnog odbora Cvetković i gradskih četvrti Gornja Jaska i Donja Jaska u svrhu prikupljanja što većeg broja primjedbi građana na Stručnu podlogu za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje-građevina za skladištenje opasnog otpada operatera KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o. na lokaciji u Jastrebarskom, V. Holjevca 20.

Usvajanjem nove prostornoplanske dokumentacije od strane Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog, zabranjena je djelatnost gospodarenja opasnim otpadom u Gospodarskoj zoni Jalševac i na cijelom području grada Jastrebarskog. Jedini zakonski put kojim možemo pokušati spriječiti produženje ove okolišne dozvole je u propisanom roku i na propisani način dati primjedbe na Stručnu podlogu. Pozivam svoje sugrađane da se u što većem broju aktivno uključe i svojim primjedbama pomognu Gradu da se ispoštuje odluka Gradskog vijeća“, poručio je gradonačelnik Zvonimir Novosel te nastavio: „Grad Jastrebarsko podržava i inicijativu prikupljanja potpisa putem najavljene peticije, no smatram da ista neće ništa riješiti. Bitno je prikupiti što više potpisa i primjedbi građana na propisan način, a to je uključivanje građana u javnu raspravu davanjem mišljenja u knjigu primjedbi.“

Podsjetimo, na sjednici održanoj 24. siječnja 2019. godine Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog usvojilo je IX. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarsko kojima je određeno da je u građevinskom području naselja predviđena izgradnja novih građevina te obnova, rekonstrukcija i dogradnja postojećih građevina namijenjenih za prikupljanje i gospodarenje otpadom, izuzev djelatnosti oporabe, sakupljanja, zbrinjavanja i druge obrade opasnog otpada. Također su usvojene V. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac, kojima se na području obuhvata tog plana ne dozvoljava oporaba, sakupljanje, zbrinjavanje i druge obrade opasnog otpada. Nakon usvajanja tih planova, na zahtjev trgovačkog društva KEMIS TERMOCLEAN d.o.o., Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja provodilo je nadzor nad zakonitošću donošenja novih prostornih planova, a Grad Jastrebarsko se u predmetnom postupku i očitovao kako smatra da isti planovi nisu u koliziji s planovima višeg reda, niti s važećim Planom gospodarenja otpadom Grada Jastrebarskog. Nakon što u predmetnom postupku nisu utvrđene nepravilnosti, tvrtka KEMIS TERMOCLEAN d.o.o. podnijela je Zahtjev za ocjenu zakonitosti Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog i Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac u Jastrebarskom, međutim Visoki upravni sud Republike Hrvatske na sjednici vijeća održanoj 22. veljače 2021. godine nije našao da bi bile ispunjene pretpostavke za ocjenu zakonitosti osporavanih akata, čime je potvrđena zakonitost gradskih odluka. Nadalje, na zaprimljenu informaciju o zahtjevu za provedbu postupka ishođenja okolišne dozvole za postojeće postrojenje-građevina za skladištenje opasnog otpada, lokacija Jastrebarsko u ožujku ove godine od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, nadležni upravni odjel Grada Jastrebarskog očitovao se na način da je važeća prostornoplanska dokumentacija Grada Jastrebarskog zabranjuje djelatnost oporabe, sakupljanja, zbrinjavanja i druge obrade opasnog otpada. Na navedeno očitovanje, Grad Jastrebarsko zaprimio je odgovor Ministarstva da KEMIS TERMOCLEAN d.o.o. obavlja djelatnost skladištenja opasnog otpada u postojećoj građevini za koju je već dobio potrebne dozvole te da mu u međuvremenu nije izdan nikakav akt kojim bi mu se branilo obavljanje te djelatnosti, pa da stoga nema zakonskih zapreka za vođenje postupka okolišne dozvole za postrojenje-građevina za skladištenje opasnog otpada u Jastrebarsko.

„U modernom i digitalnom vremenu 21. stoljeća kada je iz vlastite kuće jednim klikom miša moguće riješiti velike stvari, raspravu oko ovako osjetljive teme o kojoj ovisi budućnost Jaske Zagrebačka županija organizira i provodi na ovakav način, u radnim danima i u radnom vremenu. Isto tako, i javno izlaganje odnosno prezentacija Stručne podloge organizirana je usred tjedna i to u podne, kad većina ljudi radi. Ne želim špekulirati, ali ostaje nam zapitati se kome je to u interesu? Isto tako,  smatram da se ovako bitna tema ne može niti ne smije provoditi za vrijeme izbora, osim ukoliko nije nekome u cilju dozvolu produžiti neopaženo. Nećemo to dozvoliti! Pozivam građane koji su u mogućnosti da u srijedu u Centar za kulturu dođu na javno izlaganje, ali i ono što je najbitnije da daju svoje mišljenje u knjizi primjedbi“, odlučan je bio gradonačelnik Novosel.

Pozivaju se svi građani Jastrebarskog i okolnih naselja da se aktivno uključe te da  svoje primjedbe na Stručnu podlogu za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje-građevina za skladištenje opasnog otpada operatera KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o., zaključno sa 8. lipnjem upišu na adresi dr. Franje Tuđmana 47, Jastrebarsko, I. kat, gdje je u radnom vremenu građanima omogućen i javni uvidu u Stručnu podlogu ili dostave putem pošte na adresu: Zagrebačka Županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, 10 000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 72/V.

Sažetak Stručne podloge za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje-građevina za skladištenje opasnog otpada operatera KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o. na lokaciji Ulica Većeslava Holjevca 20, Jastrebarsko

© 2021. Grad Jastrebarsko

Brzi kontakt za sva pitanja

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr