Grad Jastrebarsko sufinancirat će dopunska nastavna sredstva učenicima osnovne škole iz socijalno ugroženih obitelji

30.07.2021.

Za školsku 2021/2022. godinu Grad Jastrebarsko osigurao je sredstva za sufinanciranje dopunskih nastavnih sredstava učenicima osnovnih škola iz socijalno ugroženih obitelji.

Grad Jastrebarsko u situaciji koja je nastala epidemijom bolesti COVID-19 proveo je brojne mjere pomoći svojim sugrađanima te i dalje nastavlja u tom smjeru. Naime, Grad je i za školsku 2021/2022. godinu osigurao sredstva u svom Proračunu u svrhu nabave pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava socijalno ugroženim obiteljima čija su djeca učenici osnovne škole, a imaju prijavljeno prebivalište na području grada Jastrebarskog. Dodatne obrazovne materijale (radne bilježnice, zbirke zadataka, kutije za tehničku kulturu, likovne mape itd.) i ostala potrebna sredstva za nastavu roditelji nabavljaju i kupuju sami, a Grad Jastrebarsko će ista naknadno sufinancirati onoj djeci koja su članovi socijalno ugroženih obitelji s područja Grada.

Pravo na novčanu pomoć za nabavu pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava ostvaruje učenik osnovne škole:

1. s prebivalištem na području Grada Jastrebarskog čija su oba roditelja nezaposlena, odnosno čiji je samohrani roditelj nezaposlen

2. čiji je roditelj (odnosno posvojitelj, skrbnik, očuh, maćeha, baka, djed i osoba kojoj se na temelju rješenja nadležnog tijela za poslove socijalne skrbi učenik povjerava na čuvanje i odgoj), korisnik prava na doplatak za djecu u 2021. godini.

Pravo na novčanu pomoć za nabavu pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava ne ostvaruju učenici osnovne škole koji ostvaruju pravo na pripadajuća dopunska sredstva po drugoj osnovi i koji ponavljaju razred.

Pravo na novčanu pomoć priznaje se u određenom novčanom iznosu od ukupnog iznosa cijene potrebnih pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za određeni razred s Konačne liste odabranih pripadajućih nastavnih sredstava, a prema popisu svake pojedine osnovne škole (OŠ „Ljubo Babić“ Jastrebarsko, OŠ „Kardinal Alojzije Stepinac“ Krašić, OŠ Klinča Sela i OŠ Draganići), a koju pohađaju djeca s prebivalištem na području Grada Jastrebarskog. Visinu iznosa novčane pomoći odredit će Zaključkom Gradonačelnik Jastrebarskog nakon što se utvrdi broj nositelja prava na novčanu pomoć, a sukladno sredstvima osiguranim u proračunu.

Uz ispunjen Zahtjev obavezno se moraju priložiti isprave navedene u obrascu. Zahtjev podnosi roditelj, odnosno korisnik doplatka za djecu nadležnom Upravnom odjelu za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog, Trg Josipa Jurja Strossmayera 13, osobno ili elektroničkim putem na e-mail adresu: sonja.puksar@jastrebarsko.hr do 20. rujna 2021. godine.

© 2021. Grad Jastrebarsko

Brzi kontakt za sva pitanja

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr