Odgovorno prema prirodi!

04.01.2023.

Suradnjom građana, komunalnog redarstva i djelatnika Cesta Jastrebarsko d.o.o., očišćeno je još jedno divlje odlagalište otpada, u naselju Donji Pavlovčani. Mole se građani da ne odlažu otpad na mjesta gdje to nije predviđeno jer na taj način štete prirodi i svojim sugrađanima.

Lokacija koja je za to predviđena je Reciklažno dvorište koje je otvoreno svakog dana, a dolaskom ćete dobiti i sve potrebne informacije o otpadu koji se sukladno Zakonu o gospodarenju otpada smije tamo odlagati.

Popis lokacija zelenih otoka, informacije o radnom vremenu Reciklažnog dvorišta te raspored o prikupljanju miješanog komunalnog otpada i reciklabilnog otpada potražite na poveznici

Budimo odgovorni, pokažimo brigu i doprinosimo svojoj zajednici, nemojmo joj štetiti!

© 2023. Grad Jastrebarsko

Brzi kontakt za sva pitanja

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr