Informacija o odvozu otpada u dijelovima grada zahvaćenim radovima

16.02.2023.

U tijeku su radovi na vraćanju u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih ulica na području grada Jastrebarsko, tijekom kojih je na snazi privremena regulacija prometa.

Zbog kratkih rokova, radovi se izvode paralelno te je na lokacijama zahvaćenim radovima vozilima koncesionara EKO-FLOR PLUS d.o.o. onemogućen pristup do lokacija korisnika usluga.

Ovom prilikom obavještavamo građane da je, dok traju radovi, potrebno tipski spremnik i/ili tipsku doplatnu vreću na dan odvoza, prema rasporedu, iznijeti na prvu dostupnu javnu površinu kojoj vozilo davatelja javne usluge može pristupiti.

U ovom slučaju na lokaciju početka ili kraja dionice ulice odnosno ceste na kojoj se izvode radovi.

Unaprijed zahvaljujemo građanima na strpljenju i razumijevanju za vrijeme izvođenja radova.

© 2023. Grad Jastrebarsko

Brzi kontakt za sva pitanja

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr