Dezinsekcija komaraca na području grada Jastrebarskog

23.05.2022.

Prema Operativnom planu, prva akcija provodit će se u srijedu, 25. svibnja.

Provodit će se:

 • larvicidni tretmani na sljedećim površinama: Natopljena polja, odvodni kanali, korita vodotokova, bare,  močvare, jezera i druge vodene retencije na otvorenim površinama na području Jastrebarskog (20ha).
 • Praćenje brojnosti krilatica 15-minutnim mjerenjem broja slijetanja na tijelo osobe koja vrši mjerenje.

Vrijeme izvršenja: od 8 do 16 sati, te mjerenje broja slijetanja u doba očekivano najveće aktivnosti komaraca (krilatica).

Za provođenje mjera suzbijanja svih razvojnih stadija komaraca na području Jastrebarskog koristit će se samo ona sredstva koja su dozvoljena i propisno registrirana te dopuštena za primjenu u RH temeljem rješenja Ministarstva zdravlja. Aktivna tvar u sredstvima za dezinsekciju -Larvicidni tretmani koja će se koristiti je: diflubenzuron (regulator rasta) (Tvornički naziv sredstva: DIMILIN SC 15, DIMILIN TB-2) i AQUATIN AMF.

Mjere suzbijanja komaraca koje će se provoditi tijekom navedenog razdoblja:

 • Otkrivanje novih legla komaraca u zatvorenim i otvorenim prostorima
 • Uklanjanje legla koje je moguće ukloniti (izlijevanje vode iz posuda)
 • Praćenje i nadzor potencijalnih i trajnih legla komaraca
 • Suzbijanje ličinki komaraca u zatvorenim i otvorenim leglima
 • Mjerenje brojnosti i aktivnosti krilatica u registriranim žarištima
 • Edukacija građana o načinu preventivnog djelovanja za sprječavanje razvoja komaraca

 Suzbijanje ličinki komaraca u zatvorenim i otvorenim leglima:

 • Za suzbijanje ličinki komaraca u vodama stajaćicama i vodenim retencijama na otvorenim prostorima koristit će se selektivni larvicidi koji ne ugrožavaju neciljane vrste u tretiranim otvorenim leglima.
 • Larvicide će se aplicirati prskanjem ciljanih površina pod vodom ili ubacivanjem tableta (kompresa)
 • Larvicidi će se dozirati i primjenjivati isključivo prema uputama proizvođača i preporukama svjetske zdravstvene organizacije

Praćenje brojnosti populacije krilatica:

 • Praćenje brojnosti krilatica provodi se metodom mjerenja broja aspiratorom uhvaćenih krilatica na tijelu sakupljača tijekom 15 minuta u sumrak, pri vremenskim uvjetima koji su povoljni za aktivnost krilatica

Tijekom provođenja dezinsekcije komaraca  vodit će se pisane evidencije na standardiziranim Upitnicima o žarištu ličinki komaraca. Nakon izvršene akcije dezinsekcije, napravit će se evaluacija te će se o stanju na terenu napisati Izvješće o provedenim mjerama i utrošenim sredstvima i dostaviti Naručitelju i stručnom nadzoru (Zavod).

Kontakt osoba na terenu biti će: Puhmajer Tomislav, san.inž. 098/422-861

 

© 2022. Grad Jastrebarsko

Brzi kontakt za sva pitanja

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr